Functieomschrijving:

Samen met de Secretaris, de Penningmeester en twee algemeen bestuursleden vormt de Voorzitter het dagelijks bestuur van HV Fortissimo. Binnen het bestuur is de Voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en daarmee de Vereniging. De Voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering en is samen met de Secretaris verantwoordelijk voor de agenda, delegeert werkzaamheden naar de bestuursleden en neemt samen met de andere bestuursleden beslissingen en toets deze aan het verenigingsbeleid. De Voorzitter heeft affiniteit met de handbalsport; kennis van de regels is echter geen vereiste. Hij heeft een visie op de toekomst van de vereniging, gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties. De Voorzitter vertegenwoordigt HV Fortissimo zowel in- als extern.

Taken Voorzitter:

 • Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de Vereniging.
 • Leiding geven en verantwoording afleggen over de Vereniging aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging.
 • Meebepalen van het verenigingsbeleid en bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het Beleidsplan van HV Fortissimo.
 • Vertegenwoordigen van de Vereniging zowel intern als extern.
 • Zorgen voor de navolging en de opvolging van de Statuten en de besluiten van het verenigingsbestuur.
 • Signaleren van problemen en oplossingen aandragen of deze beleggen bij het juiste bestuurslid.

Verantwoordelijkheden Voorzitter :

 • Sponsorcommissie
 • Vertrouwenspersoon
 • Technische Commissie
 • #

Overig
Competenties:

 • Goede communicatieve vaardigheden (goed kunnen spreken én kunnen luisteren).
 • Financieel inzicht en affiniteit met besturen en management.
 • In staat zijn zowel intern als extern de vereniging te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen.
 • Flexibele instelling en stressbestendig.
 • Leiding kunnen geven en kunnen delegeren.
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging.
 • Samen kunnen werken en kunnen verbinden; goede omgang met leden en vrijwilligers.


Tijdsbeslag:

 • Het bestuur vergadert één keer per maand (de eerste woensdag van de maand).
 • Eenmaal per jaar (in oktober) is er een Algemene Ledenvergadering van HV Fortissimo
 • Eenmaal per jaar (aan het begin van het zaalseizoen) is er een Teambegeleidersavond.
 • Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering van het NHV.
 • In het kader van kennisoverdracht en samenwerking is er #maal per jaar voorzittersoverleg met de voorzitters van de andere sportverenigingen in de gemeente Wijk bij Duurstede.
 • #
#

Comments are closed

HV Fortissimo Livestream
Speculaaspakket HV Fortissimo
Clublijn HV Fortissimo
Sponsoren HV Fortissimo
Sponsorkliks
Activiteiten 2023/2024