HV Fortissimo streeft naar uniformiteit in haar uitstraling. Kleding is hier een belangrijk onderdeel van. De verschillende regels met betrekking tot de uniformiteit in kleding zijn in dit kleding protocol opgenomen. Dit kledingprotocol is vastgesteld op 12 januari 2022 (met terugwerkende kracht per 1 januari 2022).

Voor alle vragen over de kleding van HV Fortissimo kunt u terecht bij Michel Schonis, kleding.hvfortissimo@hotmail.com. Tevens kunt u via de webshop voor leden (via de website van HV Fortissimo) kleding bestellen.

Algemeen

HV Fortissimo voert vanaf het seizoen 2019/2020 dezelfde wedstrijdkledinglijn *1. Hier kan niet van worden afgeweken. De kledinglijn van Dames 1 is leidend voor de overige teams van de vereniging *2. De kleding van HV Fortissimo is van het merk Hummel. Daarnaast is het niet toegestaan om het clublogo van HV Fortissimo te gebruiken voor kleding die niet is besteld bij de vereniging.

Definities

1. HV Fortissimo stelt voor alle spelers een verplicht tenue ter beschikking op basis van bruikleen;

2. Ieder tenue bestaat minimaal uit een wedstrijdshirt en een wedstrijdbroek;

3. Indien een team sponsoring heeft geregeld voor wedstrijdshirts en wedstrijdbroeken, dan wordt met een teamvertegenwoordiger van het team separate afspraken gemaakt hieromtrent.

4. Tenues blijven altijd eigendom van HV Fortissimo, tenzij anders is overeengekomen in artikel 3.

5. Tenues worden bij aanvang van het seizoen door HV Fortissimo in één tas per team uitgedeeld.

6. Ieder team ontvangt voldoende tenues voor alle spelers volgens de teamindeling van HV Fortissimo en is per team inclusief één keepershirt (vanaf de E-pupillen);

7. Aan het einde van ieder seizoen dient ieder team hetzelfde aantal tenues aan HV Fortissimo terug te geven;

8. Bij de kledinguitgifte wordt een uitgifteformulier door een teamvertegenwoordiger ondertekend. Bij het inleveren van de kleding aan het einde van het seizoen wordt er gezamenlijk gecontroleerd op het juiste aantal tenues en eventuele beschadigingen;

9. Bij het ontbreken van shirts en/of broeken, om welke reden dan ook, zal HV Fortissimo het ontbrekende aantal aanvullen waarbij de kosten hiervoor ten laste komen van het team;

10. Eventuele andere kosten die voortkomen uit afwijkingen van dit protocol komen ook ten laste van het team;

11. Het is aan het team zelf om te bepalen of deze kosten door het team worden gedragen of door de individuele speler(s);

12. Bij tussentijdse wijzigingen in het team dienen tenues te worden teruggeven of aangevuld te worden door de teamvertegenwoordiger;

*1. Heren 1 speelt de komende jaren in een afwijkend tenue. Bij een volgende ingang van de kledinglijn zal heren 1 ook in eenzelfde tenue gaan spelen als de andere teams.

*2. De keepershirts van de jeugdteams wijken af van de keepersshirts van dames 1 en dames 2 (in kleur en aantal).

Verplichtingen voor de spelers en teams:

1. Iedere speler dient passend met de tenues om te gaan;

2. Teams dienen de tenues steeds in de tas te bewaren waarin de tenues bij aanvang van het seizoen zijn uitgereikt (individuele spelers nemen nooit zelf een tenue mee);

3. De wedstrijdkleding wordt alleen tijdens wedstrijden gedragen en nooit op andere momenten (bijvoorbeeld nooit tijdens trainingen);

4. Bij verlies of diefstal, of bij iedere andere reden van het ontbreken van tenues, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de teamvertegenwoordiger;

5. Tenues die onverhoopt kapotgaan, kunnen bij de teamvertegenwoordiger ingeleverd worden om door HV Fortissimo te laten vervangen (dit dient gemeld te worden via kleding.hvfortissimo@hotmail.com);

6. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het wassen van de tenues: ieder team dient het eigen tenue steeds als een geheel te wassen na iedere wedstrijd die gespeeld is (volg de wasinstructies in de shirts);

7. Het is niet toegestaan om als speler of als team de tenues zelf aanvullend te bedrukken met bijvoorbeeld rugnummers of sponsoruitingen.

Aanvullende sponsormogelijkheden voor spelers en teams

De teams kunnen in overleg met de verantwoordelijke voor de kleding andere HV Fortissimo laten sponsoren, waaronder bijvoorbeeld trainingspakken, spelerstassen, polo’s en coachjassen. Dit dient vooraf afgestemd te worden via kleding.hvfortissimo@hotmail.com. In de bijlage is de Hummelcollectie van HV Fortissimo opgenomen.

Bedrukking

De bedrukking van de kleding wordt verzorgd door SignToday Reclame in afstemming met de verantwoordelijke voor de kleding binnen HV Fortissimo. Het gebruikmaken van andere bedrijven voor de bedrukking van de kleding dient afgestemd te worden met de verantwoordelijke voor de kleding binnen HV Fortissimo.

Bijlagen:

Wedstrijdshirt: Hummel Valencia

Wedstrijdbroekje: Hummel Lyon (Dit is een uitloopartikel en zal vanaf februari 2022 worden vervangen door een nieuw artikel)

Sokken: Hummel Chevron Sock