Lid worden van Fortissimo?

Als je besluit om lid te worden van Fortissimo moet je  dit digitale aanmeldformulier volledig invullen. De met een rood sterretje gemarkeerde velden zijn verplicht. Als je de afgelopen 12 maanden bij een andere handbal vereniging hebt gespeeld is het belangrijk dat je daar binnen de gestelde termijn hebt opgezegd (verstandig is om hier een bevestiging van te vragen bij je oude club) op het inschrijfformulier heb je, je bondsnummer doorgegeven. Met dit nummer meldt de ledenadministratie je aan bij de bond zodat de overschrijving in orde gemaakt kan worden.

Contributie betalen

Leden van Fortissimo betalen contributie. De hoogte van de contributie is afhankelijk van je geboortejaar.

Categorie            Leeftijd      Contributie per half jaar      Contributie per jaar
                                                                                                  €                   €
H-jeugd               4,5/6 jaar                                             47,50          95,00
F-Jeugd                7/8 jaar                                                72,50          145,00
E-jeugd                9/10 jaar                                              107,50         215,00
D-jeugd               11/12 jaar                                             139,50       279,00
Breedtesport                                                                   126,50        253,00
C-jeugd               13/14 jaar                                             161,50         323,00
B-jeugd               15/16 jaar                                             161,50         323,00
A-jeugd               17/18 jaar                                             158,50         317,00
Senioren trainingslid    Recreanten                               66,50         133,00
Senioren trainingslid    Heren                                        142,50         285,00
Senioren              19+                                                       195,50         391,00

Bepalend voor de indeling bij een categorie is de leeftijd op 31 december van het lopende competitiejaar.

Regeling contributieverlaging bij niet spelen

Leden, die in een periode van meer dan 3 maanden niet kunnen spelen kunnen tijdelijk hun lidmaatschap wijzigen in niet spelend lid. Situaties die hieronder vallen zijn: , a.g.v. ziekte, blessure, zwangerschap of werk in het buitenland. Zij betalen in die periode hun normale contributie. De coach van het team moet de periode van een niet spelend lid doorgeven aan de penningmeester. De penningmeester betaalt achteraf het verschil in contributie uit aan het betreffende lid.

Clubverplichtingen

Vele handen maken licht werk. Ieder lid wordt geacht hier een bijdrage aan te leveren. Standaard is dat alle leden enkele keren per seizoen een kantinedienst verzorgen. Voor jeugdleden wordt dit door de ouders gedaan. De kantinecommissie geeft aan wie wanneer een kantinedienst vervult, jij of een van je ouders wordt dus automatisch ingezet. Van de A- en B-jeugd (leeftijd tot 18 jaar) verwachten we dat zij ongeveer vier keer per jaar de kantinedienst ondersteunen in de vorm van keukendienst. Hiervoor zijn een aantal groepjes ingedeeld die op zondagen vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur worden ingezet. Van ouders van jeugdleden verwachten we dat zij bij tourbeurt, enkele keren per jaar, op aanwijzing van de leiders van de jeugdteams, het vervoer van de kinderen voor hun rekening nemen bij uitwedstrijden. Daarnaast verwachten we van iedereen die gebruik maakt van de kleedkamers, dat zij bijdragen aan het schoonhouden van de kleedkamers. Dat betekent dus dat lege shampooflessen en andere dingen die je niet meer gebruikt, gewoon in de prullenbakken terecht komen. Ook de kleedkamer even droogtrekken na het gebruik valt daar onder. Een kleine moeite natuurlijk en wel zo fijn voor degenen die na jou in de kleedkamer komt.

Beëindigen lidmaatschap

Als je besluit je lidmaatschap van Fortissimo te beëindigen, kan dit alleen schriftelijk bij de ledenadministratie of bij de secretaris. Je kunt een mailtje sturen aan ledenadministratie@hvfortissimo.nl. Dit is de enige wijze waarop je je lidmaatschap kunt opzeggen. Als je naar een andere vereniging wilt, moet je een overschrijvingsverzoek doen bij het NHV door middel van het invullen van een overschrijvingsformulier. Je kan op ieder moment van het seizoen opzeggen, maar het lidmaatschap zal pas aan het einde van het seizoen, dat is op 1 juni, beëindigd worden. Je bent tot die datum contributie verschuldigd. Bij opzegging na 1 juni maar voor 1 oktober zal het eerste half jaar contributie in rekening worden gebracht. Bij opzeggingen na 1 oktober is de gehele contributie verschuldigd. Als je vóór 1 mei opzegt, ben je op tijd.

Contactpersoon aan- en afmeldingen

Kim Hofman  ledenadministratie@hvfortissimo.nl