HV Fortissimo is een belangrijke omgeving voor opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. Wij zetten daarom vanaf 1 januari 2022 de stap naar een rookvrij sportterrein. Als vereniging streven wij ernaar om tijdens de wedstrijddagen en toernooien rookvrij te zijn. Dit houdt in dat er bij de entree en op het sportterrein niet meer gerookt mag worden (in de kantine mag dit al niet). Er wordt aan iedereen verzocht om dit buiten de hekken te doen, maar niet voor de ingang van het hek of de sporthal.

Waarom worden wij rookvrij?

Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op de sportvereniging. Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders. Met een rookvrij sportterrein hopen wij het goede voorbeeld aan kinderen te geven en voorkomen we het schadelijk meeroken en kan iedereen in een gezonde omgeving sporten. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken erg schadelijk is voor de gezondheid, dit past niet bij elkaar.

Het rookvrij-beleid is structureel en geld voor iedereen die het terrein betreedt: leden, vrijwilligers én bezoekers.

Op deze manier zetten wij ook onze vereniging positief op de kaart en dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien.

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken, niet voor de ingang van het hek. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn zijn rookvrij. Dit is even wennen. Help elkaar dan ook er aan te denken. Wij hopen met elkaar ervoor te kunnen zorgen dat onze vereniging rookvrij wordt. Wij willen daarom ook iedereen vragen om elkaar aan te spreken mocht je iemand zien roken binnen de hekken. Het is belangrijk om dit uiteraard vriendelijk te doen en verwijs men naar de plekken waar het wel kan: buiten de hekken, niet voor de ingang, leg vooral de nadruk op het gewenste gedrag. Rokers worden uiteraard niet verplicht om te stoppen met roken, maar er wordt gevraagd om rekening te houden waar ze roken.

Uitzonderingen

Er is een enkele uitzondering op dit rookvrij beleid: dit zijn de evenementen. Er is sprake van een evenement bij HV Fortissimo als er op onze locatie sprake is van bijvoorbeeld een feest of optreden, met gasten boven de 18 jaar, georganiseerd door de eigen vereniging of door derden. Hier is een afgebakend stuk op het terrein voor de mensen die roken. Hier is er voor gekozen om een uitzondering te maken om de overlast voor de buurt zo klein mogelijk te houden.

Let op: De E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak), zijn géén uitzondering en passen niet bij dit beleid.

Rookvrije Generatie

Een rookvrij sportterrein draagt bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Genereatie’ werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zij willen ervoor zorgen dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen om dit te realiseren.

Wij rekenen op jullie medewerking om samen met ons te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd en alle andere bezoekers.

Het Bestuur