Privacy Verklaring HV Fortissimo

Dit is de privacy verklaring van HV Fortissimo, gevestigd te Cothen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477887, hierna te noemen: ‘de vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u een uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per email aan: privacy@hvfortissimo.com In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Ledenadministratie

Persoonsgegevens

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

Ontvangers

Penningmeester
Wedstrijd secretariaat

Kantinedienst bestand

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Bar captains

Schoonmaakploeg (Alleen indien ingedeeld)

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Leiding schoonmaakteams

Lijst teamleden per team

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Coaches (alleen eigen team)

Lijst met coaches, trainers en begeleiders

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres
Woonplaats

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Penningmeester
Wedstrijd secretariaat
Algemeen Bestuur
Jeugdbestuur

Lijst met bijzondere vrijwilligers

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Penningmeester
Wedstrijd secretariaat
Algemeen Bestuur
Jeugdbestuur

Lijst met scheidsrechters

Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres
Woonplaats

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Penningmeester
Wedstrijd secretariaat
Algemeen Bestuur
Jeugdbestuur

Cookies

 Handbalvereniging Fortissimo gebruikt geen cookies op haar website. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen. 

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Minderjarigen

 Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Rens Koster
E-mai: privacy@hvfortissimo.com