De maatregelen zijn weer gewijzigd passend bij de huidige situatie en dus ook voor de handbal.

Bij HV Fortissimo hebben wij het uitgangspunt dat wij de regels van het NHV zoveel mogelijk willen volgen met inachtneming onze accommodatie. De volgende regels zijn van toepassing:

Algemene uitgangspunten

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting. Dit zijn klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!
 • Vermijd zoveel mogelijk de drukte.
 • Schud geen handen!
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Neem de gebruikelijk veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.

Wedstrijdprotocol

Afreizen naar de sportaccommodatie

 • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20). Ons standpunt is dat de jeugd zoveel mogelijk samen rijdt naar de wedstrijden waardoor het minimum aantal rij-ouders beperkt is.

Aankomst in de sportaccommodatie

 • Schud geen handen!
 • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.

Gedrag in de kleedkamer

 • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar. Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden.
 • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).

Voor de wedstrijd

 • Uitvoeren van spelerspascontrole
 • Advies is om de digitale pascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Stem met de teamverantwoordelijken en de scheidsrechters af hoe laat de spelerspascontrole zal plaats vinden.
  • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Warming-up
  • Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.

Betreden speelveld en begroeting

 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Gedrag van het publiek

 • Het is bij wedstrijden toegestaan dat er publiek aanwezig is, hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden:
  • Publiek bij professionele sportwedstrijden en amateur wedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Voor publiek geldt de verplichting van registratie.

Wedstrijdtafel en organisatie

 • De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Bij wedstrijden waarbij een Waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Wanneer het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, adviseren wij om bij de wedstrijdtafel een mondkapje te dragen.
 • Wanneer een coach een time out vraagt, legt hij de kaart op de wedstrijdtafel. De kaart wordt niet in de hand van de secretaris of tijdwaarnemer geven.

Team time-out

 • Tijdens de team time-out dienen spelers en stafleden 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Wij adviseren om geen yel, aanmoedingingskreet o.i.d. uit te voeren voordat het team het speelveld weer betreedt.

Rust / pauze

 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde zou zijn: de scheidsrechters, het dichtstbijzijnde team bij de kleedkamers/uitgang, het verste team bij de kleedkamers/uitgang, de officials aan de wedstrijdtafel.

Na de wedstrijd

 • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. Tenzij hierbij met zekerheid de 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Houd hierbij dezelfde volgorde als tijdens de rust aan.
 • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.

Maatregelen horeca

 • Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wij verzoeken de bezoekers zich te registreren.
 • Onze openingstijden op de avonden is beperkt tot 00:00 uur, dan sluit de kantine.

Het Bestuur

#

Comments are closed

HV Fortissimo Livestream
Speculaaspakket HV Fortissimo
Clublijn HV Fortissimo
Sponsoren HV Fortissimo
Sponsorkliks
Activiteiten 2023/2024