Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Cothen, september 2021

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op donderdag 7 oktober aanstaande wordt gehouden op de bovenverdieping van de kantine van Sporthal De Rijnsloot te Cothen.

De aanvang van de ledenvergadering is om 20.30 uur.

Vereniging zijn doe je samen! Wij stellen uw komst zeer op prijs!

Het Bestuur

Handbalvereniging Fortissimo

Agenda t.b.v. Algemene Ledenvergadering van HV Fortissimo

Welke gehouden wordt op

Donderdag 7 oktober 2021

Aanvang 20.30 uur

Locatie: bovenverdieping Kantine

 1. Opening
 2. Mededelingen (diverse) en update /ontwikkelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering van oktober 2020
  (deze zijn  vanaf 23 september as. op aanvraag verkrijgbaar via secretarishvfortissimo@gmail.com)
 4. Financiële stukken
  – Financieel verslag 2020-2021
  – Verslag kascontrole commissie
  – Begroting 2021-2022
  (Het financieel verslag en de begroting zijn vanaf 23 september as. op aanvraag verkrijgbaar via secretarishvfortissimo@gmail.com)
 5. Sluiting
#

Comments are closed

HV Fortissimo Livestream
Speculaaspakket HV Fortissimo
Clublijn HV Fortissimo
Sponsoren HV Fortissimo
Sponsorkliks
Activiteiten 2023/2024