scheidsrechters

Zoals sommige van jullie al tijdens de Algemene Ledenvergadering gehoord hebben, gaan wij het indelen van de scheidsrechters voor de wedstrijden van de E, D en B jeugd veranderen.

Op dit moment wordt er één team per weekend ingedeeld en zijn zij verantwoordelijk voor het regelen van de scheidsrechters. Omdat we in de praktijk merken dat veelal dezelfde mensen de scheidsrechters regelen en ook veelal dezelfde mensen de wedstrijden fluiten willen we kijken of we dit wat anders kunnen indelen zodat niet elke keer dezelfde mensen hiermee belast worden. Ook zien we dat op dit moment jeugdteams scheidsrechters moeten regelen, maar zij eigenlijk niet goed weten wie ze hiervoor kunnen benaderen.

Daarom hebben wij ervoor gekozen om de indeling niet meer per team, maar per persoon te maken. Elke thuiswedstrijd van de E, D en B jeugd wordt toegekend aan één of twee personen uit een team. Diegene is verantwoordelijk voor de wedstrijd. Je kunt dan zelf bepalen of je een scheidsrechter regelt voor de wedstrijd of dat je de wedstrijd zelf fluit. Op de website van HV Fortissimo komt de indeling bij het wedstrijdprogramma te staan. Houd dit dus zelf goed in de gaten!

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk met de eigen wedstrijden rekening te houden maar dit lukt helaas niet altijd. In principe gaan we er vanuit dat degene die op de wedstrijd is gezet, de wedstrijd ook fluit. Mocht je een andere scheidsrechter geregeld hebben dan ontvangen wij graag de naam van de scheidsrechter zodat wij dit in Sportlink kunnen aanpassen.
Graag uiterlijk 2 dagen van te voren de wijziging doorgeven. Dit kan via de mail naar secretarishvfortissmo@gmail.com. Als we niks horen dan gaan we er vanuit dat je zelf de wedstrijd fluit.

Op korte termijn zal er een scheidsrechterscursus worden aangeboden waarin we kort de (nieuwe) regels gaan bespreken. Hierover krijgen jullie nader bericht.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dit graag.

Bestuur HV Fortissimo

#

Comments are closed

HV Fortissimo Livestream
Speculaaspakket HV Fortissimo
Clublijn HV Fortissimo
Sponsoren HV Fortissimo
Sponsorkliks
Activiteiten 2023/2024