Beste leden en ouders van leden,

Afgelopen donderdag is de Algemene Ledenvergadering (ALV) weer geweest. We hebben binnen onze vereniging al herhaaldelijk een oproep gedaan om meer helpende handen te krijgen. Er zijn intussen gelukkig weer een aantal mensen opgestaan, waardoor er in ieder geval een voltallig bestuur kon worden gevormd. Ook de ledenadministratie/wedstrijdsecretariaat is inmiddels nu goed op orde met nieuwe mensen.

Maar we zijn er nog lang niet. Helaas zijn er nog steeds veel handen nodig om de diverse andere commissies aan te kunnen vullen. We willen vooral ook ouders van jonge jeugdleden oproepen om een bijdrage binnen onze vereniging te gaan leveren.

Zo hebben we op het gebied van:

•  de TC (technische commissie seniorenteams) wordt momenteel gedaan door één persoon;

•  JC (jeugdcommissie) bestaat nog uit twee personen;

•  AC (activiteitencommissie) hebben veel mensen nodig voor het regelen van herfstkamp, jeugddkamp, bingo en andere acties;

•  Barcaptains: er zijn acht kantinedienstgroepen die elk worden aangestuurd door één barcaptain; er zijn zeker twee nieuwe captains nodig;

•  Schoonmaak: iedereen vindt het fijn als zijn/haar kind kan douchen in een schone ruimte; ondanks persoonlijke benaderingen komen er geen nieuwe vrijwilligers bij en wordt er nog maar door vijf groepen schoongemaakt;

•  Scheidsrechtercoördinator;

nog mensen nodig. De druk op de schouders van een beperkt aantal vrijwilligers neemt steeds verder toe!

Kortom de vereniging staat voor een enorme uitdaging en zonder de inzet van vrijwilligers zullen we niet verder gaan komen. Kijk zelf ook eens of er een taak voor je bij zit en meld je aan, want vele handen maken licht werk!

Dit bericht wordt niet zomaar geplaatst. We hebben met veel mensen al gesprekken gevoerd, maar het proces van actieve vrijwilligers verloopt buitengewoon moeizaam. Om die reden doen we ook deze dringende oproep.

Het bestuur

#

Comments are closed

HV Fortissimo Livestream
Speculaaspakket HV Fortissimo
Clublijn HV Fortissimo
Sponsoren HV Fortissimo
Sponsorkliks
Activiteiten 2023/2024