Zoals wellicht bekend zijn met ingang van 1 juli een aantal wijzigingen in de spelregels officieel van kracht geworden. Met de competitiestart voor de deur zetten we de vijf veranderingen die met ingang van het seizoen 2016-2017 van toepassing zijn op een rijtje:

1. Keeper als speler (extra veldspeler)
De keeper kan net als voorheen als zevende veldspeler ingezet worden. De ‘keeper’ hoeft nu niet per se een apart hesje meer aan. Iedere speler op het veld kan dus uit het veld gaan om te wisselen met de keeper in plaats van alleen de speler met het daarvoor bedoelde hesje, zoals nu het geval is. Mocht er niemand met een hesje op het veld staan, dan betekent dat wel dat er ook niemand het doelgebied mag betreden. Dit mag alleen de keeper of een ‘speler’ met een hesje.

2. Geblesseerde speler
Geblesseerde spelers zorgen vaak voor onnodig oponthoud tijdens de wedstrijd. Vanaf 1 juli zal een geblesseerde speler dan ook het speelveld moeten verlaten als hij op het veld behandeld is door iemand uit de medische staf. De speler die een blessurebehandeling krijgt moet dan worden vervangen door een andere speler. De speler mag het veld pas weer in als zijn team drie aanvallen gespeeld heeft. Een aanval begint met balbezit en eindigt met een doelpunt of wanneer de aanvallende ploeg de bal verliest. Mocht de speler het speelveld eerder betreden, wordt dit gezien als een wisselfout. De regel geldt niet als de overtreding, waar de blessurebehandeling op volgt, wordt bestraft (bijvoorbeeld met een vrije worp, gele kaart of tijdstraf). Ook geldt de regel niet bij het verzorgen van een keeper die een bal in het gezicht heeft gekregen.

3. Tijdspel (passief spel)
Nadat de scheidsrechters het tijdspel hebben aangegeven heeft de aanvallende ploeg nog maximaal zes passes tot zijn beschikking. Bij een vrije worp wordt dit aantal niet onderbroken. Het tellen van de passes doen de scheidsrechters.

4. Laatste 30 seconden
Het begrip ‘laatste minuut’ wordt in de huidige regelgeving veranderd door ‘laatste dertig seconden’.
Begaat een speler in de laatste dertig seconden van de wedstrijd een grove overtreding of wordt het spel onregelmatig onderbroken (bijvoorbeeld bij een vrije worp, midden-uit of ingooi) krijgt de desbetreffende speler een rode kaart zonder bericht en de tegenstander automatisch een penalty.
Een normale onderbreking van het spel wordt vanzelfsprekend niet bestraft met een rode kaart of penalty. Het gaat uitsluitend om de zwaardere en onsportieve overtredingen.

5. Blauwe kaart
De scheidsrechters hebben behalve de gele en rode kaart vanaf 1 juli ook een blauwe kaart tot hun beschikking. De blauwe kaart zal voor meer duidelijkheid moeten zorgen bij de diskwalificatie van een speler. Krijgt een speler de rode kaart en wordt daarna ook de blauwe kaart getoond, dan betekent dit dat er op het wedstrijdformulier melding zal worden gemaakt van de rode kaart en de tuchtcommissie voor verdere maatregelen verantwoordelijk is.

Het NHV heeft getracht de wijzigingen, die op last van het IHF van kracht zijn geworden, zo duidelijk mogelijk te verwoorden middels een vertaling en enkele toelichtingen.

Alle regelwijzigingen gelden voor alle niveau’s. Uitzondering is de regelwijziging van de geblesseerde speler, die wordt alleen op BENE-League niveau en op ere- en eerste divisie niveau ingevoerd.

Spelregelwijzigingen met ingang van 1 juli 2016_v1.0
Toelichting op de nieuwe spelregels van 1 juli 2016_v0.3

#

Comments are closed

HV Fortissimo Livestream
Speculaaspakket HV Fortissimo
Clublijn HV Fortissimo
Sponsoren HV Fortissimo
Sponsorkliks
Activiteiten 2023/2024